Zinrijk massage ontspanningsmassage Zinrijk massage intensieve knedingen Zinrijk massage lichaamsnerven in verbinding Zinrijk massage levensreis

Aandachtige massage en bewust voelen

Vanuit welke visie?

Ik werk vanuit een holistische benadering. Dat betekent dat de mens een samenspel is van lichaam, gevoel en emoties en dat deze aspecten met elkaar zijn verweven. Ik denk graag inclusief. Er hoeft niets te veranderen, alles mag er zijn. Voor veel mensen geldt dat aandacht automatisch naar het hoofd gaat, waardoor obstakels/klachten ook vanuit redenatie worden benaderd. Je lichaam vertelt echter hoe het echt met je gaat.

Als holistisch masseur stem ik op jou af en ontdekken we samen wat er te voelen is. Zijn de klachten specifiek? Waar zitten de klachten en hoe voelen ze? Hoe is het om erbij stil te staan en vertellen ze iets? Tijdens het masseren krijg je de mogelijkheid om bewust stil te staan bij de ervaringen en deze met aandacht te voelen. Door korte vragen van mij kan ik je hierbij ondersteunen. Tijdens en ook na de massage kan je delen wat je wenst. Bij een volgende massage kunnen we daar eventueel op doorgaan.

Door aanraking en gerichte aandacht ga je meer voelen. Juist daardoor kunnen klachten anders worden ervaren, veranderen of zelfs verdwijnen. Niet doordat ik ze probeer weg te masseren.

Ik ben lid van het Holos Netwerk, de beroepsorganisatie VBAG en geregistreerd als student-therapeut bij de RBCZ, het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg.

Lees hier even onze gezamenlijke afspraken.

Ja, ik maak graag een afspraak

 


Volgens deze visie werken ook deze waardevolle collega's:

Utrecht: Els Stam, Stamdebasis

Duivendrecht: Charlie van der Schaaf, Tussen huid en hemel

Maak je website met Websitemachine.nl