Zinrijk massage ontspanningsmassage Zinrijk massage intensieve knedingen Zinrijk massage lichaamsnerven in verbinding Zinrijk massage levensreis

Onze afspraken

Als je een massageafspraak maakt bij Zinrijk Massage, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van deze aandachtspunten en de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ. VBAG lidmaatschapsnummer 22303008, RBCZ licentienummer 230237S

Voorbereiding
Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld, je draagt tijdens de behandeling zo min mogelijk sierraden;

Voor een optimale behandeling is het prettig als je op tijd (5 minuten voor aanvang) in de wachtruimte aanwezig bent;

Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.

Behandeling
De tijd per sessie is inclusief een (kort) voorgesprek/nagesprek, omkleden en de massagebehandeling;

Bij een eerste sessie zal het voorgesprek langer zijn en maak ik graag kennis met je met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage. Het is belangrijk dat je mij relevante informatie verstrekt.

Privacy
Alle informatie die je tijdens de intake en de sessies met mij deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming;

Bij wijzigingen in je situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Medisch
Door mij worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel zal ik je doorverwijzen naar een huisarts of specialist;

Wanneer je onder behandeling bent van een arts of therapeut, of bepaalde medicijnen gebruikt, is het wenselijk dat je overleg hebt gehad met de arts/therapeut voordat je een massage ondergaat;

Indien je medische informatie achterhoudt (over bijvoorbeeld ziektes of blessures), kan Zinrijk Massage niet verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

Annulering
Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur vooraf kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna of wanneer je zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt worden de volledige kosten in rekening gebracht;

Bij overmacht of ziekte van mijzelf zal ik je zo spoedig mogelijk informeren.

Tarief en betaling
Mijn massagebehandelingen zijn vrijgesteld van btw;

Mijn massagebehandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering. Je hebt géén doorverwijzing van je huisarts nodig;

Betaling doe je na afloop via betaalverzoek op de dag van de geleverde dienst, of uiterlijk binnen 14 dagen na de geleverde dienst.

Cadeau en Voordeel
Cadeaubonnen worden naar wens hardcopy of digitaal toegestuurd, zijn één jaar geldig (vanaf moment aankoop). Tevens worden aangeschafte cadeaubonnen niet gerestitueerd;

5x Zinrijk Massage-kaarten zijn één jaar geldig (vanaf moment aankoop). Resterende behandelingen op een 5x Zinrijk Massage-kaart worden niet gerestitueerd.

Maak je website met Websitemachine.nl